Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen zag. Maar ik weet, dat, zoo ik het deed, ik het meer en meer zou bederven en daarom dwing ik mijzelf het er bij te laten. Ik trachtte een indruk weerteeeven •

o >

ik heb dat gedaan en zoo ik meer wilde doen, zou ik iets van den eenvoud en de waardigheid van het geheel moeten opofferen.

Indien ge indruk maken wilt, moet ge zooveel mogelijk details opgeven. Houd uw figuur vrij van kleinigheden, die haar hinderen, niet steunen. Indien ge een geest schildert, dan geef je hem geen zestien rijen knoopen. Een lange losse draperie en een figuur er in. Aleer niet. Maar sommige menschen zouden daarmede nooit tevreden zijn. Zij willen aan het slot van een Symphonie van Beethoven een beetje „Turf in je ransel", om die mooi te maken.

Ge moet iets bepaalds op het oog hebben; ge kunt niet zonder doel werken.

Sluiten