Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toeschijnt. Teeken de geheele scheppingMet zoo'n model iederen dag wordt het werk zeurig, te veel als portretschilderen.

Uw troubadour is prachtig van kleur. Werkelijk Venetiaansch! Maar ge hebt zijn beenen te kort gemaakt. Ge waart zoo druk bezig met zijn rooden tulband, dat ge vergat dat er aan een man nog iets anders is dan een hoofdbedekking. En zie eens hoeveel tijd ge aan zijn oogen hebt besteed! Bedenk dat de beenen van evenveel belang zijn als de oogen.

Waarom teekent ge die mouw precies zooals ze niet is?

„Ja, maar gisteren was ze zoo!"

Wel mogelijk, maar doe het zooals ze van daag is. Dat is maar het beste en zoo ge 't niet kunt doen zooals ze van daag is, kunt ge het zeker niet doen zooals ze gisteren was.

Sluiten