Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien. Rossetti hield er van naar de stukjes in mijn atelier te komen kijken.

De Fransche artisten, die ik kende, gaven even weinig als deze Engelschen om de meening van leeken. Zij gaven om de Kunst zelf. Op Couture's atelier werd door de jongelui nooit gesproken over hetgeen de menschen in het algemeen van hun werk dachten. Het kon hun niets schelen. Ook hoorde men niet spreken over bestellingen, of over de kans op verkoop van schilderijen, of over schilderen met het doel geld ermee te verdienen. Nu en dan zeide een der jongelieden, dat hij dien namiddag naar het Louvre moest om iets te kopieeren, ten einde zijn huur te kunnen betalen. Maar dat was ook de eenige keer dat er sprake was van geld. Er waren jongelui van allerlei stand: van den hertog af, die met zijn equipage kwam, tot den armsten toe, maar er was geen kwestie van likkerij.

Sluiten