Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven, toen ik Millet en zijn werk leerde kennen. Zijn figuren waren werkelijk menschen, die werk te doen hadden. Wanneer hij een hooimijt schilderde, dacht men aan dierlijk zoowel als aan plantaardig leven, aan menschelijk leven. Zijn velden waren velden, waarop menschen en dieren werkten, waar zij hun leven lieten, waar de beenderen der dieren werden vermalen om de aarde te voeden en waar het nooit rustende rad van het bestaan aan het draaien was.

Hij was de grootste man in Europa: van de poëtische zijde beschouwd. Hij was zoo groot, dat zeer enkelen slechts hem ooit konden naderen. Hij las alleen wat hem van dienst kon zijn. Hij kende Shakespeare en Homerus van buiten en, evenals Lincoln, gaf hij slechts om enkele boeken. Hij had Hamlet lief, Ik vond hem eens lachend over de „Wolken" van Aristophanes. Het was prachtig hem uit den Bijbel te hooren lezen :

17

Sluiten