Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlugger maaien dan gij en uw geheel gezin met elkaar!" En hij deed het.

Hij kende den vorm van alle gereedschappen, die men in een boerderij gebruikt.

Flandrin had voor den Salon het portret geschilderd van een dame met een mantel. Iemand kwam bij Millet en wenschte een portret „in den trant van Flandrin." — „Wel", zeide Millet, „ik weet iemand die dat kan — Flandrin."

Ik geloof niet in de moderne Fransche School. De echte Fransche meesters kwamen in een groote strooming, die met Géricault begon en met Daubigny ophield. Al dat luchtige werk van de mannen van den dae telt in het geheel niet mee en

O O

zal nooit meetellen. Dat is alleen een handelsbeweging. Die mannen hadden anders

O O

kunnen schilderen. Het is hun streven naar volmaaktheid, waarvoor ik u waarschuw. Doe wat ge doet, terwijl ge het doet! —

Sluiten