Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar's d'end tog van mij sonde,

Vergete, o so lang?

Mog 'k tog die end eens vinde, Waar die Heer mij sal ontvang.

Heer, keer mij hart met vreugde

Hier in die wereld om;

Dat 'k m'in Uw naam verheugde, Tot ik eenmaal bij U kom.

Graf, waar is dan uw prikkel?

Dood, waar uw segepraal ?

Jesus sal mij ontvange In sijne Hemelsaal.

Sluiten