Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van dapper helde, wat hul bloed Ver vrijheid en ver reg

Gestort het ver die Vaderland In menige geveg;

Laat England op sij Nelson roem, Sij Blake of Wellington,

En Frankrijk op sij Generaals En op Napoleon;

Ik gun die helde graag hul eer,

Mar wil jul oek verhaal

Van Badenhorst, 'n dappre held, Gesneuwel in Transvaal.

Toe Sekoekoeni's Kafferrot Ons dreig van alle kant.

Trek hij an't hoofd der burgers uit Voor God en Vaderland.

"Op, dappere Transvalers, op!"

So klink sij stem alom,

"Vertrou op God en doet jul plig Verdrijf die Kafferdom."

Sij stem was ver die volk genoeg. En hul kom aangesneld;

Hul skaar hul met 'n dapper hart Om Badenhorst, die held.

Makwasiespruit se Kommandant,

Beroem ver eedle deug,

Bekend oek ver sij heldenmoed, Die volg hul toe met vreug.

II.

"Swijg, vrouwe! Susters, ween toch nie! Di's nou gèn wenenstijd;

Bid liewer, dat Ons Liewe Heer Ons Vaderland bevrijd!"

Sluiten