Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Intusse 's in die Boerekamp Die krijgsraad oek bijeen,

'n Kalme erns besiel hul daar; Gên vloek, gên spot, o neen!

Die grijse vaders met hul kroos,

Besadig en bedaard,

Bid eers die grote Koning an Van Hemel en van Aard.

Dat Hij hul mag genadig wees, Hul raadslag mag bestuur;

Hul wil op Hem alleen vertrou,

Selfs in die bangste uur.

Seg Piet Joubert: „Ons mag, so klein, " Vier passé moet beskerm ;

"Rn seker win die vijand dit,

"As God sig nie ontferm.

"Ons vijand strij met grof geskut "En tevens oek met lis;

"Mar God, Hij is 'n krijgsman, ja, "Hij sal ons saak beslis!

Vertrou op Hem, wees onderling "As broers makaar getrou;

"Wees eerlik, edelmoedig oek,

"Laat gên geloof verflou.

"Toon an die vijand, dat ons strij "Ver God en Vaderland,

"En reik makaar, misskien voor 't laast "Nog eens die broederhand!"

'n Stille sug stijg tot die Heer; Die harte is ontroer: —

Ja, Hij sal uit die bangste nood Weer in die ruimte voer.

Sluiten