Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i.

DIE SLAG BIJ SKU1XSHOOGTE (IXGOGO).

8 Februarie 1881.

I.

Daar is 'n Oog wat alles merk,

Op alle dade let

En, duur dit kort of duur dit lank, Verdrukkers pale set.

Toen Faro trots sij nek verhard,

Sig op Gods volk wou wreek,

En plaag op plaag gên indruk maak, Toe word hij oek verbreek.

Vergelding kom 't sij vroeg of laat, Hoe lank oek uitgestel;

Want of die mens dit al vergeet, Die Heer onthou dit wel.

Skuinshoogte het dit weer getoon, Hoe onse I.iewe Heer

Die hoogmoed van verdrukkers straf, Verpletter en verneer.

II.

"Natal die sou onsijdig blij,"

So skrijf die Magistraat;

En daarom het die Boeremag Die sterkte daar verlaat.

Sluiten