Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Ek dag, so's met 'n uil sal hul

Met arme Hendrik spot, En daarom het ek weggeblij', Mar 't was 'n harde lot.

"Dit was ver mij 'n blijde dag,

Toe iemand mij vertel,

Dat al die rijkdom praatjies is En niks as kinderspel.

"Ek dog, sij 's arm; dit is ek oek;

Ons pas dus bij makaar;

Nou sal die vrijers orn haar geld Hul moeite wel weer spaar.

"Waar is hul nou, Fidelia?

Nes stoppels voor die wind Is almal uit makaar gewaai, Toe hul dit waarheid vind.

"Uit liefde het hul nie gekom;

Om rijkdom en om skat;

En, toe hul van jou armoed hoor, Is hul uiteen gespat.

"Ek het te lang, te lang gewag,

Die jawoord te kom vra';

Ek vra om liefde, nie om geld: Hart! seg nou een keer ja!....

XIII.

Haar koppie leg sij op sij bors;

Sij praat eers nie, maar snik.... "Ja," sê sij, „Hendrik, onse Heer Het alles wijs beskik!

"Jij het jou liefde mij getoon

Nou almal mij verlaat;

Ja, liefde is ewig—liefde alleen So's in die Bijbel staat.

Sluiten