Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62.

VOORUITGANG?

Engels! Engels! alles Engels! Engels wat jij siet en hoor; In ons skole, in ons kerke, word ons moedertaal vermoor. Ag, hoe word ons volk verbaster; daartoe werk ons leeraars

saam:

Hollans nog in sekere skole is bedrog, 'n blote naam! Wie hom nie lat anglisere word geskolde en gesmaad. Tot in Vrijstaat en Transvaal al, oweral dieselfde kwaad. "Di's vooruitgang!" roep die skremvers, "di's beskawing

wat nou kom !" Die wat dit nie wil gelowe, die is ouderwets en dom. Wie daartegen durf getuige is 'n Patriots rebel,

Word verag, gevloek, gelaster, en beswadder van die hel. Met die vader van die leugen, wat hul anvoer, ruk hul an, En verguis wie nie wil saam doen, oweral waar hul mar kan. En ons volk met slaap bevange, droom van vrede, is gerus; Word hul wakker, 't duur nie lank nie, net nou is hul

weer gesus.

Mooie woorde, holle klanke, vrome praatjies gên gebrek; Die wat van gevaar durf prate, die verklaar hul stapelgek. Die voor taal en ouwe sede in die bres spring, is'n dwaas; "Leer mar Engels, dit maak salig! skree hul uit met groot

geraas,

"Hollans sal van self wel kome, Afrikaans is Hotnotstaal!" En die skole van die heertjies moet ons bowenop betaal! Skole, waar ons seuns en dogters word verbaster en geleer English History, English Grammar net so veul jou hart

begeer.

En ons kerke, deur ons vaders van hul sweet en bloed

gebou,

Daarin word, geheel onnodig, English sermons uitgebrou.

Sluiten