Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boerevrouw, oh,fie! hoe lelik ! predikantsvrouw, ja, dit sal Sij tog Leker nog eens worde; boerc kan haar nie beval. Arme kind! hoe te beklage, uit haar stand en sfeer geruk, Ontevrede, morrend, sugtend het haar lewe gên geluk. Ander meisies siet sij trouwe, en sij skrijf die troudag op! Predikantjies kom nie... foei tog ! en die kindlief raak gefop. Vader, moeder! werk mar vlijtig; Susan lees of speul klavier, Skrijf 'n brief vol bitt're klagte an Miss Jane ver haar plesier. Mar Miss Susan word al oud al, mo'lik is die praatjie waar, Dat sij binne kort moet trouwe met 'n ouwe wewenaar, Die, so as hij denk, braaf slim is. \ou,di's duidlik, so's ik meen: As hij Susan trou, dan het hij: vrou en goewernant meteen. Is Amerika se preke dikwels sonder kop of stêrt,

As die preker mar kan skrewe, dan is daar sij preek veul

werd.

Die sij arme kan bewege, swaaie nes 'n meulerad,

Stampe dat die preekstoel kraak en swete dat die droppels

spat.

Hoor mar, as daar iets verhaal word: Eng'land of Amerika, Daarvan droom hul op die preekstoel en die boots hul hier

oek na.

"O, hoe plegtig!" O, hoe dierbaar !" as jij uit die kerk uit kom, Hoor jij roepe; enkle mense wat die kop skud is mar dom. Engels denke, Hollans prate met vertalc, kom al an, En dit is die voorbereiding, dat ons taal mar trekke kan. Mar, o nee! gelukkig tog nie: ware leeraars is daar nog, Wat studeer en ei'e werk doet, dat ons lank die houwe

mog!

Droewig is dit so te skrijwe. Ons wens dit anders was; En nou kom die Annexasie ook weer net hierbij te pas. Toe daar voor 'n tijd gelede word gevra, dat ons moet bid Ver ons arm Transvaalse broeders, hoeveul het toe stil

blij' sit?

Toe Oom Paul en Oom Pieter hier was met ons Parlement, Toe was daar gên enkel nieuwsblad of hij maak dit tog

bekend.

Was hij vrind, of was hij vijand, hij het iets daarvan geseg! Hij het dit óf angeprese, óf hij maak hul goed of sleg. Mar die hooggeroemde Christen, blad voor Kerk eit

Alaatskappij.

Had gên woordjie daarvoor o'er; die alleen het stil geblij'. Waarom ? Ja, vraag dit an mij nie, die meneertjies moet

dit weet,

Wat die mooie bladjie uitgee; ons sal dit so nooit vergeet!

Sluiten