Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANBEVOLEN BOEKWERKEN.

Vivafs Geïllustreerde Encyclopedie, n dln. (waarvan 10 verschenen) . . . . ■ - 8^^ ^ fo_

Zola. Meesterwerken, 20 dln. .... gebonden „ 10.—

Carlyle Geschiedenis Fransche Revolutie, 3 dln 0

Jaurès. » » " 4 n „1.90

Zangwill. Kinderen van het Ghetto .,1.90

Zangwill. Kleinkinderen van het Ghetto ,,1.90

ZangwilL Zij die in duisternis rondgaan " „2.50

Palkland. Kamertjeszonde ' ^ 2go

Heijermans. Diamant stad " „2.90

Querido. Levensgang ' „3.50

Ouerido. Menschenwee ' ' '

Brehm. Het Leven der Dieren Dl. 1 (compl. .n 3 db.) 4 •• 3- 5

Deville. Het Directoire (vervolg op jaurès, Carlyle en Bergmeier. Fransche Revolube) ,o stukken a . . ,, 0.50

Booses. Schilderkunst van 1400—1800. i! al. gebonden I 2.90

H. Roland Holst. Opwaartsche wegen . . . * I 25

Meesterwerken uit het Rijks-Museum. 8 afl. • • • • • ' ' ., H ,, , .

Steinlen. *4 Platen, door hemzelf verzorgd en uitgezocht, voorre e van . Quer ^ ^ portefeui„e „ 4,so

Leo Lauer, in omslag „bonden „ 2 90

E. d'Oliveira. Quasi-Sociahsten ö „1470

Multatuli's werken, 14 "17 —

Snelleman. De Volken der Aarde, 2 dln " "1.90

Deutsch. Viermaal ontvlucht " „1.90

Deutsch. Zestien jaren in Siberië " " 5

Morris. Kunst en Maatschappij

Eene Geïllnstreerie en litplireffle Boeken-Catalops wordt op aanvrage pame GRATIS toepzonften.

Zola.

Carlyle

Jaurès.

Zangwill.

Zangwill.

ZangwilL

Palkland.

f 66 — „ 20.— „ 10 —

» 9-— „ 1.90 1-90

„ 1.90

„ 2.50

„ 2.90

„ 2.90

„ 3-5o

Sluiten