Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den? Mynheer Neumann, kunt u niet een poging doen om dat minnelyk te schikken?

Neumann.

Minnelyk schikken?

(Hy haalt minachtend de schouders op.)

Minnelyk schikken ? Och, mynheer 1 Heeft u ooit gehoord van een rechter, die minnelyk schikte ? Schikken ? Maar dat is geen rechtspreken, mynheer! Wy, rechters, zyn er, om volgens de glasfyne juridische begrippen, de vernuftigste voortbrengselen van den menschelyken geest, de zaken te berechten. Maar de rechtszaal, mynheer, is geen paardemarkt, waar partyen onder leiding van den rechter gaan handje klappen.

Berger.

(Tot Von Schmettau en Von Gersdorf.)

En u dan, mynheeren, wat zegt u er van? Moet aan die arme menschen volstrekt alles ontnomen worden ?

Von Schmettau.

Arm?

(Op Arnold wyzend.)

Die man arm? Hy heeft geld in overvloed. Acht jaar lang heeft hy geen pacht betaald. Dat geld heeft hy natuurlyk in zyn zak.

Berger.

Maar als er geen water in de Krebsbach is...

Von Schmettau.

Dat is Gersdorf z'n zaak. Die heeft de vyvers laten maken.

Sluiten