Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvlucht zoekt, dan heet het een chicane; als een ryk man of een gezien advocaat hetzelfde doet, dan heet het een fyne rechtskwestie. En waarin bestaat zyn chicane ?

Von Fürst.

Toen men den molen ontruimen wou, heeft hy op allerlei manieren getracht, de justitie tegen te werken, zoodat het wel een jaar geduurd heeft, voor dat men hem er uit kon krygen. Den laatsten keer nog had hy zich verborgen op den hooizolder. Het doel was, voor den dag te komen, als de schout gegaan was, en dan te beweren, dat de ontruiming niet was geschied.

De Koning.

(Ongeduldig).

Komaan, Von Fürst, behoorlyk redeneeren, als u met my spreekt. Dat is geen chicane, geen middel om den rechter een onbillyk vonnis te ontwringen; dat is verzet tegen een executie.

Von Fürst.

(Eenigszins verlegen.)

Uw Majesteit heeft gelyk: ik was overyld. Die man heeft my eenigszins gesard met al zyn rekesten. Zyn chicane is, dat hy beweert, dat er geen water in de Krebsbach is, dat Von Schmettau en Von Gersdorf daarvan de schuld zyn, en hy dus ook geen pacht hoefde te betalen. Dat is niets dan chicane. Want al zou er geen water in de Krebsbach zyn, dan zou hy toch de pacht moeten betalen.

De Koning.

Zoo? Is dit zyn chicane? Dat lykt my anders nog al gezonde taal. Nu, wy zullen onderzoeken...

(Tot Heucking.)

Heucking, hier is een rekest van een molenaar Ar-

Sluiten