Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Koning.

En nu ik langs jou kom, nu kyk ik eens naar jou. En ik zeg je, dat je plicht geweest was, die vyvers al lang te verwyderen. Aangenomen dat die man

(Hy wyst op Arnold.)

ongelyk heeft, dan toch had jy als mensch en nog meer als hoofd van den adel van je d'istrikt niet acht jaar procedeeren mogen uitlokken voor het pleizier om naar wat visschen te kyken. Ik zeg: aangenomen, dat hy ongelyk heeft. Als hy gelyk heeft, dan heb jy voor jou onnoozel pleizier dien man acht jaren ellende bezorgd; dan ben jy een van de gemeenste boeven, die op twee beenen in myn land loopen... Is het waar, dat jy dominé Berger gedreigd hebt met ontslag?

Von Gersdorf.

Majesteit, hy bemoeide zich met dingen buiten zyn ambt.

De Koning.

Buiten zyn ambt? Zyn er ambten, die verhinderen, dat men zich buiten dat ambt bemoeit met de vraag, of iets recht is of onrecht?... Heb je nog wat anders te zeggen ?... Dan ben je ontslagen als landraad en ridderschapsbaljuw.

Von Gersdorl.

Maar, Majesteit...

De Koning.

Zwyg 1

(Na een pauze tot Von Schmettau:)

En jy? Ik verneem, dat jy zoo pleizierig vond in deze zaak, dat je je geld kreeg. Jy behoort tot die

Sluiten