Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' Heucking.

(Even glimlachend en even langs den rug van Neumann kykend.)

Neen, Majesteit 1

De Koning.

Dat kan niet. Die man moet een bult hebben.

(De Koning gaat naar Neumann en bekykt hem van verschillende kanten. Tot Neumann:)

Jy bent verkeerd geboren. Jy had een bult moeten hebben, zooals je ziel den juridischen bochel heeft. En je oogen hadden verkeerd in je hoofd moeten staan, en je handen hadden verdraaid aan je armen moeten zitten en je beenen scheef onder het lichaam, opdat ieder, als hy in de straten je naderen zag, zyn buurman kon toeroepen: „Maak dat je wegkomt I Daar komt de jurist aanl" Zooals je nu bent, moet je op de kermissen reizen, en dan kan voor de tent de pias roepen: „Hier kan je zien, wat je nooit hebt gezien: een Christen naar het uiterlyk, een Hottentot van binnen"... Maar eerst moet er worden afgerekend in de Amold-zaak.

(De Koning, tot Heucking, verachtelyk op Neumann wyzende:)

Heucking, breng... dat in de gevangenis 1 Neumann.

In de gevangenis?

De Koning.

Ja 1 De juridische wetenschap gaat vooruit! (Neumann, verbouwereerd met Heucking meegaand, wil het Corpus Juris oprapen en meenemen.)

Laat dat rooversboek liggen!

Sluiten