Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Heucking en Neumann af. De Koning slaat onder de volgende woorden met de hand op het vonnis.)

In myn naam worden die ongerechtigheden bedreven. Myn onderdanen krygen die dingen te huis met myn naam er boven. Zy moeten denken, dat ilc zulk onrecht goedkeur.

Friedel.

Majesteit, ik zou zoo gaarne nog een woord willen zeggen.

De Koning.

Wat is 't?

Friedel.

Ik zou zoo gaarne Uw Majesteit het geloof willen geven, dat, al is onze meening over de zaak een andere dan die van Uw Majesteit, wy onkreukbare rechters zyn.

De Koning.

Onkreukbaar? De beul is ook onkreukbaar. Maar bovendien, denk je, dat ik aan die fabel van jullie onkreukbaarheid geloof? Niet vierkant voor geld laat jullie je omkoopen, dat weet ik wel. Die zich vierkant voor geld laten omkoopen, dat zyn ook niet de gevaarlyksten. Daar kan je je voor in acht nemen. Jullie corruptie is van! een gevaarlyker soort. Als jullie vonnissen moet tusschen een edelman en een boer, dan overweeg je heel geheim in je binnenste, dat je ook zelf boeren hebt, of dat je vader boeren heeft, of je broer. En dan krygen de boeren ongelyk. Jullie corruptie bestaat in de duizenderlei verbindingen, die je hebt mét de eenen tégen de anderen... Jullie onkreukbaar? En de waarheid, die je gelezen hebt in het' rapport van Heucking, daarover zwyg je als boosdoeners in je vonnis?

Sluiten