Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Koning-

(Meer in zich zelf sprekend dan tot Arnold.) Dat vonnis moet gunstig zyn; dat zal gunstig zyn. En als het dat niet is ... dan .. •

(Hy spreekt het laatste woord met kracht als een bedreiging, en wil blykbaar iets zeggen, maar zwygt. Heucking komt op.)

VIERDE TOONEEL.

De vorigen, Heucking. Daama Von Zedlitz. Heucking-

Majesteit, Zyn Excellentie Minister Von Zedlitz laat zich aanmelden.

De Koning-

(Haastig.)

Laat binnen.

(Heucking laat Von Zedlitz binnen. Heucking blyft ook, staande op den achtergrond. De Koning haastig.)

Von Zedlitz, is het vonnis er?

Von Zedlitz.

Ja, Majesteit!

De Koning<

En...? Nu, vooruit, was is de uitslag?

Von Zedlitz.

(Bedeesd en talmend.)

Majesteit, de rechters waren van oordeel, en.. . ik moet er byvoegen, eenstemmig van oordeel, dat onder de gegeven omstandigheden .. De Koning-

(Ongeduldig)

Wat is de uitslag?

Sluiten