Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE TOONEEL.

De Koning, Heucking. Daarna Arnold. Heucking.

Majesteit...

(Hy wacht even, tot de Koning ontwaakt uit zyn mymering.)

Een gansche drom boeren uit den omtrek is daar juist in Potsdam gekomen om Uw Majesteit hun dank te brengen. Zy naderen het slot.

Arnold.

(Hy stormt opgewonden de kamer in. Heucking tracht hem van zyn met de etiquette strydende daad af te houden.)

Frits, de boeren komen I

Heucking.

Arnold!

De Koning.

(Tot Heucking.)

Laat maar I

(Tot Arnold.)

De boeren?

Arnold.

Hoor, ze blazen de Hohenfriedberger-marsch! (Muziek wordt zacht hoorbaar in de verte, wordt al duidelyker gedurende het volgende. Een pauze. De Koning luistert. Arnold lachend en opgewonden:)

De Hohenfriedberger!

De Koning.

(Vroolyk wordend.)

Ik hoor het I Ja, ja, dat is myn Hohenfriedbergermarsch! En waaróm de Hohenfriedberger?

Sluiten