Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen de bende dicht genoeg genaderd was, commandeerde Van der Heijden: „Vuur!" Maar.... het kanon weigert; ook het pistool, waarmede Van der Heijden zal schieten, doet hetzelfde. Eenigen der bende, hierdoor overmoedig geworden, komen over het kanon in het carré, en het opperhoofd heeft reeds de lans op Van der Heijden's borst. Gelukkig wordt dit bemerkt door Koch, die met zijn sabel de lans wegslaat, maar op hetzelfde oogenblik door een klewang doodelijk getroffen wordt. Een ander der onzen gelukt het den aanvoerder der bende te dooden en nu ontzinkt den volgelingen de moed. Wie vluchten kan, vlucht; maar die het carré zijn binnengedrongen, worden allen gedood. Zoo was ook hier de rust hersteld, en kon Van der Heijden weer aan de werken des vredes denken.

Een wijze maatregel was het, patrouilles van inlanders op verkenning uit te zenden ; dat bewijs van vertrouwen kon zijn uitwerking niet missen. En toen Van der Heijden een ander gedeelte der bevolking de troepen liet helpen aan de verbetering der wegen, keerden de rust en het vertrouwen geheel en al terug. Een gevolg hiervan was, dat veel hoofden uit eigen beweging hun onderwerping aan Van der Heijden kwamen aanbieden.

De berichten over de gebeurtenissen op Borneo,. door het Gouvernement naar het Moederland ge-

Sluiten