Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droeg hem op, de oefeningen van de geheele legermacht in Atjeh te regelen en te leiden. Nu behoefde de „tweede bevelhebber" niet naar werk te zoeken; het kostte hem zelfs moeite, zijn tijd zóó te verdeelen, dat hij de opdracht naar behooren kon vervullen. Maar dat moest. Had men hem in het begin niet behandeld zooals hij gaarne gezien zou hebben, nu zou hij toonen dat hij zulk een groot vertrouwen waardig was, en met het oog op de dingen, die onvermijdelijk te wachten waren, zou hij ons leger tot een nog nooit bereikte hoogte brengen.

Tegen het einde van Januari 1877 zouden de operaties een aanvang nemen. Yan der Heijden moest trachten Kwala Loë te veroveren ; was dit gelukt, dan zou van de omstandigheden afhangen of hij verder het binnenland zou intrekken dan wel of het de voorkeur verdiende, aan de kust te blijven.

Onze troepen ondervonden weinig tegenstand: het oprukken van twee kanten tegelijk en de snelle bewegingen dreven menige vijandelijke bende op de vlucht. Alleen bij Lambada, waar zich een heilig graf en een priesterschool bevonden, was een hevige strijd niet te vermijden. Niet minder dan elf stukken geschut wachtten daar ons leger af. Een eerste stormloop had weinig succes, terwijl daarenboven een der vijandelijke stukken een kleine verwarring by de onzen deed ontstaan. Maar toen de orde

Sluiten