Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heven, tot ons, die zijn oprechte vrienden waren en zijn, en het goede in hem vereerd hebben en liefgehad — of hij zacht tot ons zegt, als wij, dorstend naar poëzie, den ontvlodene zoeken in het zilveren avondlicht en in het gouden morgenlicht:

,/Meine Seele wird immer mit Euch und bei Euch sein. Ihr werdet mich finden in den Blumen, die welken, und irn Laube, das von den Baumen fallt, Ihr werdet mich horen im Klingen der Abendglocken und Ihr werdet mich sehen, — wenn Ihr meiner gedenkt."

Indien hém recht ware gedaan in de Havelaarszaak — ja, in welken vorm toch?! Waartoe ware hij (imperieus, oploopend en doordravend als hij toch was) wel bruikbaar en waarmee ware hij wel voldaan geweest ?

't Is zoo, de „dictator", die den raad gaf, de dijken door te steken, die man was niet praktisch, kon de wereld niet ten gids zijn, was, ook in dezen zin, niet te gebruiken. — Hij liep altijd den verkeerden weg — zelfs cum grano salts te verstaan.

Terecht schrijft Meerkerk: „Hij was overal en deed van allerlei, maar thuis kon hij niet zijn; daar was armoe, daar „expanseerde" hij zich te veel en daar kon hij zich dus niet ophouden, als hij ,/slagen" wou.

„Slagen P waarin ? — Dat wist hijzelf niet."

„Feitelijk bracht hij zijn leven werkeloos door. Geregeld arbeiden doet hij niet; alles gaat bij horten en stooten en door den nood gedrongen. Onderwijl verteert hij meer in de hotels, dan hij verdient, verhaalt zijn ellende breedvoerig aan de arrnoelijdende Tine, en doorleeft verschillende romans. Eeuwig draalt hij."

Ja, men heeft niet ten onrechte D.'s vroegere zwerf-

4

Sluiten