Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiesrecht, dat zij thans zoo verdienstelijk bevordert." Heeft Tak dan nu zijn hoop gevestigd op de politieke arbeidersbeweging? Een artikel, nog in hetzelfde jaar, 29 December 1895, geschreven, zegt het anders. Het gaat slecht met het kiesrecht. Er is geen vooruitzicht in de politiek. Bij het volk is „de maat volgemeten der minachting van de politiek." Wij moeten voor politieke agitatie „in dit land betere tijden afwachten." „En men kan dit te eerder doen" besluit hij in partijlooze berusting, ..omdat in zich sterk ontwikkelende vakvereenigingen een belofte ligt voor betere en meer opgewekte tijden."

Eenige maanden later schrijft Tak een artikel over Bebel. Het is een mooi artikel. De figuur van Bebel wordt breed en scherp gezien. Maar het is een stuk zooals Tak ook bijna over een tegenstander zou kunnen schrijven. Het is van een objectiviteit die in een artikel van weinig weken later, „Aan Dr. Diepenbrock" tot meesterschap wordt. Daar geeft hij van de idee van het Socialisme een mooie korte samenvatting. Maar van belijding of aanvaarding blijft de verdediging vreemd. En zelfs het slot van het artikel „Kroning", dat tot Dr. Diepenbrock's in den strijd treden aanleiding gaf, spreekt van den Czar anders dan Tak als sociaaldemocraat het zou doen.

Het waren de jaren dat Tak's sociaal-democratische vrienden elkander de vraag stelden: zal hij zich aansluiten of niet? De vraag werd ook nog gesteld in 1897 en 1898. Maar in die jaren dat „De Kroniek" weinig aanwijzing gaf in dit opzicht, was bij Tak toch eigenlijk en eindelijk het besluitwet gerijpt. Het was nu maar afwachten van een gelegenheid. Tak was sterk in het afwachten van gelegenheden. Het was hem goed in zijn hoekje. En wat hij „in de beweging" zou kunnen doen, behoefde hij, zoo dacht hij, thans niet te laten. En hij liet dan ook niets wat hem toen reeds werd gevraagd. Hij stond in die jaren in zeer nauwe aanraking met wat er van ernstige vakbeweging was en ging komen. Hij was de veel geraadpleegde raadgever van velen. Een bizonder soort

Sluiten