Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnsel, als fundament van de verreweg gewichtigste volksbeweging van onzen tijd."

Zou de heer Steinmetz de vooropgezette conclusie ook hebben geschreven, als hij haar op de qualificatie van Marx en zijn leer had laten volgen? Marx is belangrijk, Van der Goes is zijn leerling en aanhanger — verder wordt erkend dat V. d. G. sterk doordrongen is in de details der leer —; ergo... men zou denken dat nu de vraag moest worden toegestaan op grond van de ruime opvatting van universiteits-onderwijs, die mr. Steinmetz, voor eigen huis pleitende, wel heeft verdedigd.

Deze tegenspraak tusschen praemissen en conclusie maakt mij niet gerust op de onbevangenheid waarmeê dit advies werd gegeven.

Verder komt het groote bezwaar, dat Van der Goes een fanatisch discipel, maar geen critisch zoeker is, en dat de docenten in hooger onderwijs van de laatstgenoemde qualiteit moeten zijn.

Nu is deze qualificatie van den arbeid van den heer Van der Goes niet juist. Wij mogen aannemen dat hij niet behoort onder hen die in het Marxisme een correctie hebben aangebracht welke het in bijkomstige hypothesen ervoer; maar hij heeft in de toepassing van de methode des meesters op concreete verschijnselen meermalen zelfstandig critisch onderzoek geleverd, waaraan slechts partijschap den naam van wetenschappelijk werk zal ontzeggen.

Dan is toch de methode niet van hem? Maar wat drommel, hoeveel Nederlandsche professoren hebben een eigen methode gevonden? Is de sociologische methode van den heer Steinmetz zijn eigen vinding, of heeft ook hij zijne meesters

gehad? (

De heer Levy heeft in de „Amsterdamsche Courant' mr. Steinmetz een hartig woordje toegevoegd, en het goed recht verdedigd van de „zelfbewuste volgelingen" der enkele groote voorgangers, als docenten. „Men kan", zegt hij, „een uitnemend docent zijn, ook al heeft men in een ge-

Sluiten