Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om juiste paedagogische overwegingen den schooltijd verkorten en door onzen maatregel het onpaedagogisch effect bereiken van vermeedering der straat-opvoeding. Een slechte machine als onze maatschappij kan nooit harmonisch werken. Altijd hokt er wat.

Hoe beslister wij nu in de eerstvolgende jaren in elk opzicht achteruitgaan, des te krasser kan de omkeering zijn na dit donkere tijdperk. Uit de moddersloot van deze dagen klimmen wij niet meer op het droge aan den liberalen kant, maar aan den socialen.

22 October 1904.

ÉS ÉS BEMOEDIGING. E3 ÉS

Aan F. C. Jr.*)

ZOU het waar zijn dat „het woord Proletarische Kunst met al zijn ideeën-aankleve" tegenwoordig in de lucht hangt, en dat het dreigt met overstrooming van wanbegrip? Toch niet in Holland, zeker. En ook elders niet. Want als het proletariaat door economischen groei terrein wint voor de ontplooiing van zijn leven, zal het allengs minder proletariaat zijn, en de kunst van een nieuwe periode zal socialistisch wezen - maar proletarisch is in dit verband een verwarrend woord. Gij hebt u zeiven een boeman geteekend en kijkt nu verschrikt.

Ik zal met u niet over Steinlen twisten, maar ik vermoed slechts dat gij hem kleiner ziet, en vooral moedeloozer dan hij is.

Steinlen te vol artiest om zich neer te leggen bij een papieren stelsel, lees ik. De groei eener gansche klasse tot de bewustheid van eene nieuwe levensperiode der [menschheid: een papieren stelsel. Dat was ouderwetsch van onzen vriend Brusse. Het leven op zich laten inwerken en zich niet laten

•) Naar aanleiding van diens artikel over de Steinlen tentoonst. van Kunst aan het Volk in „De Kroniek" van 26 Nov. tevoren.

Sluiten