Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden; c. een krachtig besef van 'tgeen een verhaal, een beschrijving en een brief voor eigenaardigs hebben; d. de gewoonte om wat hij schrijft aan eenige volgorde te binden. En om den woordenschat te vergrooten krijgt men dit recept: a. het gelezene moet worden verwerkt; b. de leerlingen moeten

verstandelijk memoriseeren.

Die methodiek gaf mij licht. Dikwerf had ik mij gepijnigd met de vraag waarom in dit land zooveel noodelooze boeken en tijdschriften uitkomen, die voor geen ander plezier dan dat der auteurs schijnen geschreven te zijn. Maar ze zijn niet geschreven, doch gesteld, en dat drommelsche methodische stel-onderwijs zit de jongens en meisjes zoo in de botten, dat zij hun leven lang het stellen niet meer kunnen laten. Het is dus niet meer te wijten aan het proletariseeren der geleerden, aan tijden van werkloosheid, aan imitatiezucht, aan onbedwongen ijdelheid, aan gebrekkig toezicht van ouders of politie, dat al die dingen gesteld en gedrukt worden, en men zal de stellers moeten vrijpleiten, want wie kan zich bedwingen in de toepassing van wat zoo methodisch op de lagere school is geleerd?

Er is dus overproductie door het aanwakkeren van het industrieel stelvermogen bij de prille jeugd. Toch is het geen ongebonden onderwijs; de methode-makers weten zich te bedwingen. „Om intusschen" - zeggen zij - „getrouw te blijven aan 't beginsel der klassikale behandeling en ons binnen perken te houden, gesteld aan het onderwijs der lagere school, is er van 't maken van een zoogenaamd vrij opstel geen sprake, hoe los de banden ook worden." De losbandigheid houdt dus stand voor den afgrond van het vrije opstel, en de vrijheidsbeperking van het klassikaal onderwijs wordt door de methodiek gesteld als een voorzorg tegen de gevaren der vrije beweging van eigen niet klassikaal opkomende

gedachten. „ ...

Daar ligt een begin van geestelijke tucht in, dat mij wel lijk en dat er op berekend schijnt om de stelzucht binnen zekere grenzen te houden. Voor de verklaring van den goren vloed

Sluiten