Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelburgsche Courant.

1877—'83 Redactioneele artikelen: Buitenland.

1890—'94 „Amsterdamsche Brieven", maandelijks, over gemeentebeheer.

Amsterdammer, Weekblad voor Nederland.

1882—'83 Middelburgsche brieven.

Amsterdammer, Dagblad voor Nederland.

1883 Buitenland (Duitschland) 1884—'90 Binnenland en Persoverzicht.

Nieuwe Gids.

Onder het pseudoniem rVan de Klei": Nederlandsche Politiek. Indrukken van den Dag.

1886 blz. 418, 1887 I blz. 133, 307; 11, blz. 119, 260, 412.

Voortgezet onder eigen naam.

1888 I blz. 98, 267, 475; II llfi 271 454

1891 Ibli. 122, 271, 471; II 483.

1892 I blz. 144; II 206. 18931 blz. 105, 371; II284, 437.

Voorts onder eigen naam:

1887 I blz. 270. Litteratuur over het Arbeidersvraagstuk. (Mermeix, La France socialiste; Langlois, L'association, la vie domestiqae et l'école dans leurs rapports avec la question sociale; Schaefer, Die Nat. Oekonomie and die neuere Deutsche Gesetz-gebung.)

1889 I blz. 157 Onderzoek en Wetgeving ten opzichte van den Arbeid.

1890 I blz. 426 Verteedering des Harten.

1890 II blz. 118. De Verkiezingen voor den Duitschen Rijksdag.

1892 I blz. 86. Armenzorg.

Rechtsgeleerd Magazijn.

1890 blz. 67-81. Het TruckOntwerp.

De Telegraaf.

1893Januari 4—19 Maart 1903. Raadsoverzichten. In de eerste jaren ook artikelen over: Amsterdamsche Gemeentezaken.

Mannen van Beteekenis.

Deel XIX blz. 83-130 Henry George.

Deel XX blz. 317-366 Liebknecht en Bebel.

Sociaal Weekblad.

1892 blz. 356. Vereeniging van Nederlandsche Patroons „Boaz".

1893 blz. 237. Het Besloten Gezelschap en de Zwolsche motie (zie blz. 232. Ingezonden: De Haagsche meeting.)

Nieuwe Tijd (Maandschrift).

1897—98 blz. 320. De gemeente en de Sociaaldemocratie.

1898—99 blz. 47. Gemeentezaken.

blz. 543. Het Gemeenteprogram.

Sluiten