Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m BB! INHOUD. mm

Inleiding door F. M. Wibaut bldz. I

Nieuwejaar — 1 Jan. 1895 3

Politiek — 10 Febr t> 6

De Politiek — 24 Maart 10

Gezag — 7 April 14

De eerste Mei — 5 Mei 19

Een Werk des Vredes — 22 Juni 21

Tevredenheid — 29 Sept 25

Vooruitzicht — 29 Dec 28

Barnato's Bank Limited — ,9 Jan. 1896 ... „ 32

In de Eerste Kamer — 9 Febr „ 35

Vrij Verkeer — 1 Maart 39

De Ertswerkers van Rotterdam — 29 Maart . . " 43

August Bebel — 3 Mei I( 46

Kroning — 31 Mei " 49

Aan P. L. Tak door Dr. A. Diepenbrock — 1 Juni „ 53

Antwoord aan Dr. A. Diepenbrock — 14 Juni . „ 56

M. W. F. Treub — 30 Mei 1897 „ 60

Zeden van dezen tijd — 4 Juli 65

„Bewuste Naastenliefde" — 18 Juli 70

Een merkwaardige Rede — 19 Sept „ 75

De opening der Kamers — 26 Sept 80

Geld te kort — 24 Oct n 85

Armoede — 6 Febr. 1898 88

<,De gouden Koets — 17 April "f 94

Van der Goes Privaat-docent? — 30 April 1899 98

Het Nut — 28 Mei 103

Dreyfus - 11 Juni " 108

Een vraag om Geld — 16 Juli \ 112

Volksweerbaarheid - 28 Jan. 1900 „ 117

De armsten der armen — 11 Maart \ 123

Gratie geweigerd — 7 April n 127

Fatsoen — 14 April 132

Over een Entrefilets — 18 Aug " 136

Een Driestar — 23 Febr. 1901 143

Luister — 16 Maart >( 145

Verbijstering — 18 Mei \ 150

Sluiten