Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indrukken van buiten. Vele zwangere vrouwen maken zich het leven moeilijk door hun angst, om door het zien van iets leelijks of buitengewoons een misvormd kind te krijgen. Waarschijnlijk hebben zij daarover allerlei verhalen gelezen of gehoord, maar de meeste daarvan zijn onwaar, andere zijn verkeerd uitgelegd. De meeste verhalen van misvorming van het kind door het „verzien" der moeder zijn verdicht. Daar het lichaam van het kind in de eerste drie maanden reeds geheel gevormd is, en misvormingen alleen kunnen ontstaan in het allereerste begin der zwangerschap, is het onnmogelijk dat indrukken van buiten af, na de derde maand invloed op den vorm van het kind uitoefenen. Of dit vroeger wel mogelijk is kan met zekerheid noch beweerd, noch ontkend worden, maar dit is practisch van minder belang. Na de derde maand kan de vrouw in dit opzicht volkomen gerust zijn.

Een ander dwaalbegrip is, dat een zwangere vrouw — wier 'tanden gedurende de zwangerschap dikwijls eerder bederven dan anders — alle martelingen van kiespijn zou moeten ondergaan, zonder dat zij er iets aan mag laten doen, omdat het kind de nadeelige gevolgen van den schok zou ondervinden, indien een kies gevuld of getrokken zou worden. Een zwangere vrouw, die overigens gezond is, mag, als zij kiespijn

o

Li

Sluiten