Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's morgens vóór het opstaan, zijn zeer bevorderlijk voor den regelmatigen stoelgang. Een zeer v:arm zitbad (40° C.) kan helpen. (Om het warm te houden, moet er uit een kan telkens heet water bij geschonken worden). Maar wat men ook doe: één regel volge men: Men zorge steeds op hetzelfde uur van den dag voor ontlasting, 's Morgens na het ontbijt of's avonds vóór het gaan slapen zijn wel de gemakkelijkste uren, het uur is evenwel betrekkelijk onverschillig als men zich slechts aanwent, om van regelmatigen stoelgang een vaste gewoonte te maken. Dan werken de ingewanden als een uurwerk. Zorgeloosheid in het opvolgen van dezen eenvoudigen regel is de meest voorkomende aanleiding tot verstopping. Evenals men met geregelde tusschentijden honger en op bepaalde uren slaap krijgt, zoo krijgt men dan ook op vasten tijd behoefte aan ontlasting. Als echter alle middelen, om geregelden dagelijkschen stoelgang te verkrijgen, niet helpen, doet de belangrijke vraag zich voor: wat dan te doen? Een uitstekend en zacht werkend middel om spoedig een voldoenden stoelgang te verkrijgen, is een lavement met glycerine. Men gebruikt hiervoor in den regel een z.g. glycerine-spuitje van metaal, hoorn, celluloid, of hard gummi vervaardigd (zie de afbeelding). De hoeveelheid, die men gewoonlijk noodig heeft, is een of twee theelepels (5

Sluiten