Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft meer danonderandereomstandighedeneenigen witten vloed, daar de slijmklieren van het onderste gedeelte der baarmoeder meer vocht dan anders afscheiden. Wordt het lijfgoed alleen een weinig vochtig gemaakt, is de afscheiding kleurloos, vlekt zij niet en maakt zij het dragen van een banddoek niet noodzakelijk, dan is het verschijnsel zonder eenige beteekenis. Daarentegen moet het als eene ziekelijke afwijking beschouwd worden, wanneer gele (etter) vlekken in het lijfgoed komen, en wanneer de uitvloeiing de huid in den omtrek in ontsteking brengt en jeuk veroorzaakt. De oorzaak kan liggen in het gestel, omdat sommige vrouwen in het algemeen veel vocht en dus ook veel zweet, veel speeksel en ook veel slijm afscheiden; maar zij kan ook zijn van plaatselijken aard en op stoornissen in den bloedsomloop (aderspatten), of ontsteking berusten, terwijl bij verstopping bijzonder dikwijls een witte vloed

opuit.

wordt aangetroffen, tlie bij regelmatigen stoelgang ophoudt. Sterke witte vloed, vooral van etterigen

Sluiten