Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard, kan veroorzaakt worden door ziekten der baarmoeder, die tot miskramen aanleiding kunnen geven. Sterke witte vloed is lastig en pijnlijk, bovendien wordt het lichaam door overmatige

afscheiding verzwakt.

Reinheid is in de eerste plaats noodzakelijk. Regelmatige wasschingen en uitspoelingen \an de scheede zijn onontbeerlijk. Deze uitspoelingen (gewoonlijk ten onrechte inspuitingen genoemd) kunnen met een spuit met dubbele slang verricht worden, doch worden het best gedaan met een irrigator, die nooit zeer hoog mag worden opgehangen. Het water moet lauwwarm zijn. Men vermengt het met kleine hoeveelheden keukenzout, aluin of borax. Andere middelen wende men niet aan zonder overleg met den geneesheer.

X. Jeuk aan de geslachtsdeelen kan op verschillende wijzen ontstaan. Het is een zeer lastig verschijnsel, dat een nauwkeurig onderzoek naar de oorzaak vereischt en een niet minder nauwgezette behandeling, die niet steeds plaatselijk behoeft te zijn'. Men raadplege den geneesheer wanneer reinheid en zorgvuldig afdrogen, poederen en insmeeren der huid met vaseline niet helpt.

XI. Dikke beenen. - Zij worden, behalve door knellende kousebanden, gewoonlijk veroorzaakt door drukking op de aderen van het lichaam door de uitgezette en zware baarmoeder, en komen

Sluiten