Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 maanden, zullen echter bij een tijdig onderzoek

wel niet voorkomen.

Behalve door onzekerheid ten aanzien van het tijdstip van begin der zwangerschap kan de bevalling op een anderen datum, dan dien, waarop gerekend was, ook plaats hebben door een z.g. overWW bevalling. Dan duurt de zwangerschap inderdaad langer dan gewoonlijk. Deze gevallen zijn echter vrij zeldzaam. Men kan alleen van een te lang duren der zwangerschap spreken, wanneer het begin reeds vroeg met zekerheid is vastgesteld, verdere verschijnselen daarmede in overeenstemming waren (kindsbewegingen, uitzetting der baarmoeder enz.) en toch de datum der bevalling meer dan 2-4 weken later valt dan den berekenden datum.

Sluiten