Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gens zijn overtuiging den raad moet geven om de voeding van het kind liever aan eene min over te laten, of het kind met de flescli groot te brengen, doet de moeder verstandig, als zij dezen raad opvolgt, ook al is het voor haar een teleurstelling. Soms zal ook aan enkele zeer zenuwachtige en prikkelbare vrouwen het zoogen verboden moeten worden, omdat de zogafscheiding zeer ongelijk van hoeveelheid en ongelijk van hoedanigheid is.

In enkele gevallen, waar de vrouw bij de bevalling zeer veel geleden heeft, door een zware bloedvloeiing b.v. zeer verzwakt is, kan het beter zijn dat zij niet zoogt, hoewel sommigen toch zeer veel zog hebben, en spoedig van haar zwakte herstellen. In dat geval hindert het zoogen niet, maar moet de moeder, vooral in den eersten tijd krachtig, hoewel niet overmatig, gevoed worden en veel rust genieten.

Indien de moeder aanleg tot tering of een zwakke borst heeft, mag zij niet zelf zoogen, maar moet het kind door een gezonde min of met de tlesch worden groot gebracht.

Het is wel zeer bedroevend voor eene moeder, als zij zich het genoegen moet ontzeggen zelf baar kind te zoogen, maar het is onder deze omstandigheden, niet alleen voor het kind, maar ook voor haarzelve noodzakelijk. Alleen daardoor is

Sluiten