Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geruimd van humeur te zijn. Iedere neerslachtigheid of onaangenaamheid heeft nadeeligen invloed op de hoeveelheid en de hoedanigheid van het zog; meer dan iedere andere afscheiding hangt deze af van de geestesstemming. Als de moeder slecht gehumeurd of neerslachtig is, kan de aard van het zog zoodanig veranderen, dat het kind weigert het te gebruiken of als het zuigt, kan het er ziek van worden, zoodat men genoodzaakt wordt het kind met kunstmiddelen groot te brengen.

Angst heeft een buitengewoon nadeeligen invloed en kan soms maken, dat het zog geheel verdwijnt. Brommerigheid en prikkelbaarheid werken hoogst ongunstig op de hoedanigheid van het zog; een kind, waarvan de moeder zich door deze eigenschappen laat beheerschen, heeft dikwijls last van misselijkheid en diarrhee.

Of een gezonde vrouw goed zog zal hebben, hangt dus voor een deel van haar zelf af.

Sluiten