Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gekloofde en pijnlijke tepels. — De pijn die door gekloofde en pijnlijke tepels veroorzaakt wordt, is zeer hevig. Na een eerste bevalling blijft de moeder bij het zoogen zelden geheel vrij van pijn en soms is deze door de kloven in de tepels zóó hevig en aanhoudend, dat het de grootste inspanning en zelfopoffering kost, ja,

Borstverband.

dat het zelfs onmogelijk is om het zoogen langer vol te houden. Men kan alvast voorloopig de pijn verminderen, door het kind aan een glazen tepelhoedje te laten zuigen, zooals wij hiervoor beschreven hebben; wij kunnen hierbij tevens opmerken, dat, als de kloof zoo diep is, dat het kind bij het zuigen ook een weinig bloed inslikt, het dit zeer waarschijnlijk weer zal uitspuwen. Men behoeft zich dus hierover niet ongerust te

Sluiten