is toegevoegd aan je favorieten.

Het boek voor jonge moeders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nigd worden. Dit alles moet nauwkeurig geschieden, maar mag niet al te lang duren; men moet wel alles zorgvuldig doen, maat niet „teuten.' De verpleegster zorge, dat het kind zoo spoedig mogelijk uit het bad en op het kussen komt en wikkele het dan in een reinen, warmen, maar vooral drogen doek om het daarmee flink af te wrijven. Men kan het naderhand een weinig poederen, hoewel dit, na goed afdrogen eigenlijk niet meer noodig is.

Hierna moet de navelstreng verbonden worden. Men kan hierbij het best gebruik maken van een stukje verbandgaas, dat eenige malen over elkaar gevouwen is. In het midden van het gaas knipt men een gat. Door deze opening brengt men de streng die men, nadat zij gepoederd is, zoodat zij niet vastkleven kan, in het gaas wikkelt. Op deze wijze wordt de streng zooveel mogelijk tegen smetstoffen beveiligd en zal zij ongedeerd blijven totdat zij tusschen den vijfden en tienden dag afvalt. Het verbandgaas moet verwisseld worden, als het vochtig geworden is. Is het droog gebleven, dan laat men het liggen. Men kan ook een dunne laag antiseptische watten gebruiken, die men in den regel niet behoeft te verwisselen. Hierover heen legt men de navelband en daarboven worden de kleeren gedragen, die wij in Hoofdstuk XVII beschrijven.