Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de stijfsel die zij bevatten, omgezet wordt in een stof, die het kind gemakkelijk verteren kan. Een kind beneden de drie maanden kan echter nog maar weinig zetmeel of stijfsel verteren.

Het is soms moeielijk, vooral ingroote steden, om werkelijk versche en zuivere koemelk te krijgen. Tegenwoordig wordt evenwel, door de concurrentie der verschillende melkinrichtingen, veel moeite gedaan, om de melk zuiver van den boer en uitsluitend van gezonde koeien te krijgen. Terwijl men vroeger bij voorkeur aan het kind melk gaf van ééne koe, die dan met bijzondere zorg gevoed werd, handelt men nu ongetwijfeld verstandiger, als men van een solide melkinrichting zuivere, liefst z.g. gepasteuriseerde melk neemt. Hoewel het in den regel s winters niet noodig is deze melk vóór het gebruik te koken, mits men tweemaal per dag een nieuwe flesch voor het kind opent, is dit in den zomer een allesbehalve overbodige voorzorgsmaatregel.

Jammer genoeg is de koemelk niet steeds gelijk van samenstelling, maar, behalve van den gezondheidstoestand der koeien, afhankelijk van het voedsel, dat deze gebruiken en 's zomers bovendien afhankelijk van droogte of vochtigheid van den grond en van het weer.

Hoeveelheid die men lederen keer geven moet. — Een kindermaag kan bij de geboorte ongeveer

Sluiten