Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men maakt ook koemelk tot z.g. gehumaniseerde of kunstmatige moedermelk met behulp van de lebmaag van een kalf, op een wijze, die te samengesteld is, om in dit; boekje te worden medegedeeld. Yan sommige fabrikaten, op deze wijze vervaardigd, (Backhaus' kindermelk, Emstermatemelk, Koker's melk en andere) worden dikwijls gunstige resultaten medegedeeld Men moet evenwel deze praeparaten niet geven zonder den geneesheer geraadpleegd te hebben.

Gesteriliseecde melk. - Onder gesteriliseerde melk verstaat men melk, waarin door verhitting vele kiemen gedood zijn, zoodat ze niet verzuurt of bederft, wanneer ze in afgesloten toestand wordt bewaard. Toestellen om de melk of liever het mengsel, waarmee het kind gevoed wordt, te steriliseeren, zijn bij iederen instrumentmaker en leverancier van verbandmiddelen en ook bij vele andere winkeliers te krijgen. Het meest bekend en gebruikt is de toestel van Prof. Soxhlett te München. In een glazen kan wordt het mengsel gereed gemaakt, dat men aan het kind wenscht te geven (melk, melksuiker, gort-, rijst- of havermeelwater enz.) Dit mengsel wordt verdeeld over 10 medicijnfleschjes waaruit het kind zuigen moet. Deze fleschjes staan op een rek in een blikken trommel ongeveer ruim halverwege in het water. Dit water wordt op een

Sluiten