Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het is om zoo een gewicht langen tijd te dragen.

Warmte, zachtheid en lichtheid te zaaien kan men alleen verkrijgen als men de kleeren maakt van een zachte, geweven, lichte stof. Wollen kleeren zijn zeer aan te bevelen, maar katoenen stoffen, niet dun maar losgeweven, voldoen ook goed.

Wollen kleederen kunnen niet zoo gemakkelijk gewasschen worden als andere, maar met kalmte en overleg gelukt het wel. Men moet ze met warm water op zetten, nadat men te voren van de een of andere goede zeep een sopje gemaakt heeft. Op iederen 71/« liter water doet men een eetlepel ammoniak. Hierin moet men de kleeren een uur laten liggen; daarna moet men ze zachtjes met de hand uitwringen, zoo weinig mogelijk wrijven, in frisch water zetten en afspoelen, mangelen en zoo spoedig mogelijk drogen. Als men het goed op deze wijze behandelt, krimpt het niet en behoudt het zijn kleur.

Ten aanzien van het aantal en den vorm van de kleedingstukken, die het kind noodig heeft, bedenke men, dat ze los moeten zitten, zoodat ze nergens drukken en dat ze zóó gemaakt moeten zijn, dat men ze gemakkelijk uit en aan kan doen. Dit is zeer noodzakelijk; hierdoor gaat het kleeden snel en gemakkelijk en bespaart men vele banden en spelden en

Sluiten