Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar dit zeer licht een nadeeligen invloed op haar

zog kan hebben.

Bij kinderen, die met koemelk gevoed worden, wordt het braken veroorzaakt, ■ doordat ze de melk niet gemakkelijk verteren kunnen.

Wanneer het kind slechts het overtollige voedsel opgeeft, behoeft men niets anders te doen, dan het stil te laten liggen, nadat het gevoed is, en het met langere tusschenpoozen te voeden.

Bij kinderen, die de flesch krijgen, is het braken moeielijker te behandelen. Het kan noodig zijn, dat het een tijd lang met ander voedsel, b. v. gecondenseerde melk gevoed wordt, in plaats van met koemelk. (Zie hoofdstuk XYI).

Zuur braken bij kinderen is ernstiger; als dit voorkomt, moet men een geneesheer raadplegen.

Diarrhee. - Deze komt bij kinderen veel voor en heeft vele en veelvuldige oorzaken. Het is een gewoon verschijnsel gedurende de eerste paar dagen na de geboorte; men behoeft er zich dan

niet ongerust om te maken.

Bij kinderen die moedermelk krijgen, kan het veroorzaakt worden door alles wat de moeder van streek brengt, zooals angst, verdriet, drift, stoornis in de spijsvertering, het gebruiken van

laxeermiddelen enz. enz.

Bij kinderen, die met de flesch grootgebracht worden, komt het nog veelvuldiger voor. Zooals

Sluiten