Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kind opgehouden heeft met zuigen, geen sfpijsresten meer onder de tong of aan het verhemelte te zien zijn, is het uitwasschen van den mond onnoodig. Men kan voor het uitvegen ook borax en glycerine gebruiken.

Als het kind echter eenmaal spruw heeft, moet men steeds de melk koken en er iederen keer een mespuntje dubbel koolzure soda in doen. Mken keer vóór en nadat het kind gevoed is, moet men den mond schoonmaken, eerst met een lapje met warm water en daarna met borax en glycerine. Het is dikwijls noodig van voedsel te veranderen en inplaats van melk, bouillon, gerstewater of karnemelk te geven. Dit hangt af van den aard en de hevigheid der verschijnselen, die op ongeregelde

spijsvertering wijzen.

Als de spruw niet zeer spoedig overgaat, bij voorbeeld in twee dagen, moet men den geneesheer laten komen.

Vaccinatie. — Wanneer het kind gevaccineerd is, hetgeen het beste geschiedt, bij een gezond kind, voordat het tanden krijgt, dus wanneer het 3i/,_5,/i maand oud is, moet men zorgen, dat de arm niet geprikkeld wordt en vooral niet wordt gewreven of gekrabd. De mouw van de jurk moet los zitten. Het beste middel om dit te verkrijgen is de naad los te tornen en er bandjes aan te maken, waardoor men de mouw zoo los

Sluiten