Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er nog juist zoo uit als bij het begin van onzen tocht. De duinen blijven de duinen. Zooals het bij Scheveningen is, is het eigenlijk ook op andere plaatsen. We zullen daarom het volgende onthouden:

Van den Hoek van Holland tot Den Helder wordt het land door de duinen tegen de Noordzee beschermd. Smal is de duinenrij tusschen den Hoek van Holland en Loosduinen. Daarom steken daar de Delflandsche hoofden in zee vooruit. Ongeveer midden tusschen Scheveningen en Katwijk zijn de duinen breed, zoo ook ten W. van Haarlem en ten NW. van Alkmaar. Tusschen Kamp en Petten zijn geen duinen meer; daar ligt nu een zeer zware dijk.

De duinen verschaffen Den Haag, Leiden en nog andere steden zuiver drinkwater.

Langs de kust liggen de badplaatsen: Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort.

Visschersplaatsen zijn o. a.: Scheveningen, Katwijk en IJmuiden. Bij de laatste plaats komen de zeeschepen, die naar Amsterdam moeten, binnen. Uit de ruime buitenhaven, die in het midden flink diep gehouden wordt, varen ze door groote sluizen in het Noordzeekanaal en verder naar Amsterdam. Zoo komen de schepen voor Rotterdam bij den Hoek van Holland in den Nieuwen Waterweg.

Ver in het N. ligt Den Helder, een van onze oorlogshavens.

Achter de duinen strekt zich de geestgrond uit. Als we van zee komen, moeten we dus over het strand, dan over de duinen en dan — zijn we er. De geestgrond is vlak en effen. Bij goede bemesting is hij uitstekend geschikt voor tuinbouw. Bekend, ja beroemd is het Westland ten Z\V. van Den Haag. Het levert uitmuntende groenten, aardappelen en fruit (druiven).

Sluiten