Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwt tal van groote schepen. Edinburg is niet alleen fabrieks-, maar ook handelsstad (uitvoer naar Amerika en de Oostzeelanden).

2. Ierland is aan de kusten bergachtig, in het midden vlak. De laagvlakte kenmerkt zich door een groot aantal meren, venen en moerassen. Gewoonlijk zijn de meren door rivieren verbonden. Tal van kanalen dienen voor de scheepvaart en den afvoer van het overtollige water.

De meeste grond is een bezitting van rijke EnRelschen. Regel is, dat de Iersche boer het land, dat hij bebouwt, in pacht heeft. Dikwijls gaat hij gebukt onder zorg. Zijn voornaamste gewas is de aardappel. In den laatsten tijd begint ook de vlastcelt een belangrijke plaats in te nemen. Het zachte Iersche vlas heeft een goeden naam. Nergens ter wereld wordt zooveel linnen verhandeld als in Belfast, dat tevens de eerste fabrieksstad van Ierland is. — Naast den landbouw is ook de veeteelt een middel van bestaan van de bewoners van het platteland. Vooral schapen en varkens worden gefokt.

De hoofdstad van Ierland, Dublin, onderhoudt een levendig handelsverkeer met Engeland en bezit katoenfabrieken.

Lesvragen.

(Uit het derde vragenboekje.)

1. Groot-Brittanje. Hoe heet het grootste deel van dit eiland? Hoe heet het noordelijke stuk?

Waar bestaat Engeland uit laagland? Waardoor staan landbouw en veeteelt er op hoogen trap?

Wat wordt er toch nog veel ingevoerd, vanwaar?

Waaraan is het gebergte in het uiterste Z.-W. van Engeland rijk? En de gebergten van Wales enNoord-Engeland?

In geen land ter wereld is de nijverheid van zooveel

Sluiten