Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land. Eenzamer gebied kan men zich niet denken. Heele uitgestrektheden zijn inderdaad niets anders dan zandzeeën , andere streken zijn rotslanden. Alleen daar, waar water uit den grond borrelt, groeien dadelpalmen en worden maïs en katoen gekweekt. Daar, op die vruchtbare plekken of oasen, rusten de karavanen uit van de eentonige en afmattende reis door de zandzeebaren: daar vertellen de vermoeide kameelendrijvers en de kooplieden elkaar de wonderlijkste sprookjes; daar vergaren ze weer krachten voor den verderen tocht. Wel mag de tocht door de woestijn afmattend genoemd worden. Dagen en dagen trekken de reizigers door het heete zand onder een brandende zon. Dikwijls worden ze door een vreeselijken dorst gekweld of hebben ze te kampen met den gloeienden woestijnwind. Meermalen gebeurt het ook, dat ze door woestijnroovers worden overvallen en uitgeschud of gedood.

Aan de randen der woestijn komen leeuwen voor. In de woestijn zelf worden een enkelen keer struisvogels aangetroffen. De hyena aast op de lijken van kameelen en reizigers.

4. Ten Z. van de Sahara ligt Soedan. Het is er gloeiend heet. Overvloedige regens maken den grond vruchtbaar. De Soedan is dan ook een gezegende landstreek. Hier, waar maïs en tarwe, katoen en koffie, palmen en ebbenhout welig tieren, halen de karavanen palmolie, mooie houtsoorten, gummi en olifantstanden (ivoor). In de bosschen brult de leeuw, trompet de olifant; in de rivieren en plassen loeren krokodillen op hun prooi. In den Soedan leven duizenden en duizenden negers.

5. Het Kongogebied komt in vele opzichten met den Soedan overeen. Ook daar wonen negers, die tegenwoordig de volgende artikelen aan de Europeanen

koops en OOSTERKAMP, Toelichting. •>

Sluiten