Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Hoeveel lammeren krijgt het schaap gewoonlijk?

12. Vertel iets van den aard van 't schaap.

13. Hoe wordt een troep schapen genoemd ?

14. Wie bewaken zoo'n kudde?

15. In welke provincie zijn veel heideschapen ? l(i. Vertel iets van 't nut van het schaap.

4. Het paard, rund en schaap.

Voor we verder gaan, willen we de drie behandelde zoogdieren nader met elkaar vergelijken. Letten we in de eerste plaats op 't voedsel, dat ze gebruiken. Dan hebben we al dadelijk een punt van overeenkomst. In den zomer ontmoeten we ze al vaak samen in de weide: dan leven ze hoofdzakelijk van gras; in den winter van gedroogd gras (hooi). Verder houden ze allen van brood en van lijn- en raapkoeken. Paarden eten bovendien gaarne haver. Blijkt dus, dat alle drie planlenetende dieren zijn.

We hebben bij het rund opgemerkt, dat dit, na een overvloedig maal genomen te hebben, zich ergens nedervlijt in de wei en dan eerst voorgoed begint te kauwen. Bij 't schaap merken we hetzelfde verschijnsel op. Ook bij dit dier komt het doorgeslikt voedsel bij gedeelten weer in den mond, om dan voorgoed fijngemalen en vervolgens opnieuw doorgeslikt te worden. Bij het paard doet zich dit verschijnsel niet voor. Alzoo: 't rund en het schaap herkauwen; ze heeten herkauwers; het paard niet.

Nog in een ander opzicht komen van de drie dieren het rund en het schaap 't meest met elkaar overeen. Beide zijn nl. tweehoevig , terwijl het paard een éénhoevig dier is. We kunnen alzoo zeggen: deze herkauwers zijn tweehoevige dieren. Later zullen we zien, dat alle herkauwers tweehoevigen zijn.

Alle drie worden door den mensch verzorgd: 't zijn dus huisdieren. Letten we verder op het nut, dat men van ze trekt, t Paard is trek- en lastdier, 't Kund doet als zoodanig slechts dienst in een paar provinciën van ons land. 't Schaap heelemaal

Sluiten