Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hevenheid: de washuid. 't Hoen heeft tusschen de teenen kleine vliezen, de duif niet. Men zegt van 't hoen, dat het xitvoeten heeft; de duif heeft gespleten voeten.

Ook verschil tusschen de vleugels: die van 't hoen kort en rond, die der duif lang en smal; daardoor kan de duif uitstekend vliegen, 't Hoen kan beter loopen.

't Veerenpak van de duif verschillende kleuren: bruin, zwart, wit, bont, enz. De staartveeren bijna recht achteruit, onder 't vliegen uitgespreid. Die staartveeren heeten stuur pennen. Welken dienst ze den vogel bewijzen. De lange veeren in de vleugels: slagpennen. De overige veeren korter. Onder de bovenste dekveeren liggen de zachte donsveeren.

.Terwijl de hoenders in kleine of groote troepen leven, vindt men de duiven bij paren, 't Mannetje heet doffer, 't wijfje duif. Ze bouwen van wat takjes een heel eenvoudig nest. Hierin twee eieren gelegd en die door doffer en duif samen uitgebroed. Na een 18-tal dagen de jongen uit het ei. Eerst zijn ze met wat haar bedekt. Ze moeten geruimen tijd door de ouden verzorgd, voor ze zelf om voedsel kunnen uitvliegen. Tamme duiven wonen t liefst op een z.g. til: een huisje op een paal van eenige meters hoog. In zoo'n liooge woning zijn ze voor veel vijanden veilig. En dit is noodig, want ze kunnen zich moeilijk verdedigen. En de vijanden zijn vele: roofvogels als valk, havik, sperwer; roofdieren als bunzing, marter, hermelijn. Ook voor ratten zijn ze niet veilig. Zelfs muizen wagen het, de jonge diertjes aan te vallen.

Het leven der duiven op het erf. Het kirren der doffers. Welke beweging ze hierbij maken. Opmerken, dat deze dieren lang niet zoo zachtzinnig zijn, als velen meenen.

OPGAVE N.

1. Wat zien we aan 't hoen en de duif beide?

2. Welk onderscheid is er tusschen hun snavels?

3. En wat verschil is er tusschen He pooten?

4. Wat weet je van de vleugels van beide vogels?

5. Hoe ziet het veerenpak van de duif er al uit ?

0. Waar zitten de stuurpennen; waar de slagpennen?

7. Welk verschil is er tusschen de dons- en de dekveeren?

Sluiten