Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i. Wat veranderingen ondergaat zoo'n bloempje ?

7. Waardoor krijgt de bloem het aanzien van een bol?

8. Waarvoor dient liet vruchtpluis?

9. Noem andere samengesteldbloemigen.

10. Wat is het omwindsel?

11. Wat weet je van de buitenste bloempjes van 't madeliefje?

12. Wat van de binnenste bloempjes?

13. Wat heeft het madeliefje in plaats van een penwortel?

14. Ken je nog een plant met een wortelstok?

Teekenen: a. een blad van een paardenbloem;

b. een blad van het madeliefje.

12. De Witte Doovenetel.

Een algemeen voorkomende plant. Gewoonlijk in bossen bijeen staande. Een plant uitgravende, ziet men dat uit één wortel vier, vijf of ineer planten voortkomen. Toch is dat geen wortel, 't is een stengel, die door den grond groeit. Bij den aardappel hebben we ook een onderaardschen stengel aangetroffen. Die van de doovenetel heet wortelstok, evenals die van het madeliefje.

In 't najaar sterft de kruidachtige stengel van de doovenetel, maar de wortelstok blijft voortleven; daaruit ontwikkelen zich in 't voorjaar nieuwe planten.

Op den wortelstok volgt de stengel. Van onderen is deze paars gekleurd. Hij is vierkant en hol; de dwarse doorsnede deiholte is rond. Evenals de roggehalm heeft de stengel in de knoopt n

tusschen schotten.

De bladeren zijn met hun korte stelen twee aan twee tegeno\ei elkaar geplaatst. Aan den stengel vier vlakken; de bladeren zitten afwisselend aan twee tegenover elkaar staande vlakken. Snijdt men tusschen twee opeenvolgende paren bladeren het stengelhd weg, en plaatst men daarna de bladeren in hun natuurlijken stand op elkaar, dan vormen ze een kruis.

't Blad is grof gezaagd; de top is spits, en de steel, vooral die der bovenste bladeren, is heel kort. De bladeren lijken veel op die van de brandnetel; vandaar de naam doovenetel.

Sluiten