Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om met behulp van letterteekens woorden te lezen, is het niet voldoende dat die teekens letterklanken in herinnering brengen, die letterklanken moeten ook verbonden worden tot woordklanken.

Ook dit is voor de leerlingen geheel nieuw. Geen wonder dus, dat ze daarin niet zoo dadelijk zooveel vaardigheid hebben, als v\ enschelijk zou zijn. Hoe vlugger toch de verschillende moeilijkheden, die zelfs bij het lezen van een enkel woord \ ooi komen, overwonnen worden, des te minder belemmering ondervindt het „opvatten van gedachten", des te aantrekkelijker wordt het werk voor den kleinen lezer.

S ' ">• Hlijkt uit het voorgaande, dat begonnen moet w 01 den met het laten opmerken van letterklanken, we mogen er niet uit besluiten, dat het verbinden tot woordklanken noodzakelijk vooraf dient te gaan aan het „leeren der letters" en wat gewoonlijk onder het eigenlijke lezen verstaan wordt. Immers deze werkzaamheden kunnen samengaan.

Maar daar voorafgaande oefeningen in het verbinden de eerste feesoefeningen gemakkelijker maken, is het wel wenschelijk ze te houden.

Dit heeft bovendien het voordeel, dat er wat meer verscheidenheid te brengen is in die voorafgaande oefeningen. V\ e krijgen dus deze volgorde bij de eerste leesoefeningen.

1. het laten opmerken van letterklanken.

2. het laten ontbinden van woorden in klanken.

3. het laten verbinden van letterklanken tot woordklanken.

4. het leeren der letters.

5. het lezen.

Het spreekt van zelf. dat 5 niet behoeft te wachten tot 1. 2, 3 en 4 met alle letters zijn afgeloopen (zie § 32, laatste gedeelte).

Omdat 1, 2 en 3 niet tot het eigenlijke lezen behooren, wordt aan deze oefeningen de naam vooroefeningen gegeven.

Sluiten